Odkazy

Psychoterapeutické praxe v Brně a jinde:

BRNO

Mgr. Zuzana Sakařová www.sakarova.yolasite.com
Mgr. Pavel Szotkowski www.szotkowski.com
Mgr. Eva Oujezská www.psychoterapeut.com

HODONÍN

Mgr. Soňa Kupcová www.psycholog-kupcova.cz

KUŘIM

Mgr. Kateřina Krebsová, Mgr. Renata Boháčová www.psychologie-kurim.cz
 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Mgr. Lenka Rašticová www.psychoterapie-uh.webnode.cz
 
PRAHA

MUDr. Peter Pöthe www.dr-pothe.com

 

Psychologická a psychiatrická pomoc v Brně (děti a dospívající):

Krizové centrum pro děti a dospívající www.krizovecentrum.cz
Krizové centrum Spondea www.spondea.cz
Modrá linka www.modralinka.cz tel. 549 241 010
Linka bezpečí www.linkabezpeci.cz tel. 116 111
Oddělení dětské psychiatrie a psychologie FN Brno (Černá Pole) www.fnbrno.cz
Sdružení zdravotnických zařízení (Polikliniky Zahradníkova a Žerotínovo náměstí) www.polza.cz

Psychologická a psychiatrická pomoc v Brně (dospělí):

Krizové centrum při FN Brno (Bohunice): tel. 532 232 078 (non-stop LINKA NADĚJE: 532 232 333)
Psychiatrická klinika FN Brno (Bohunice) http://psychiatrie.med.muni.cz/
Oddělení klinické psychologie FN U Sv. Anny www.fnusa.cz

Manželské a rodinné poradny: 

Manželské a rodinné poradny v Brně www.manzelskaporadna-brno.cz 
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově www.psychologie.vys.cz

Psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapie:  

Brněnský institut psychoterapie www.i-bip.com
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii www.cspap.cz
Česká psychoanalytická společnost www.psychoanalyza.cz
Institut aplikované psychoanalýzy www.iapsa.cz
Institut skupinové analýzy www.igapraha.cz
Psychoanalýza dnes www.psychoanalyzadnes.cz
The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector www.efpp.org
International Psychoanalytic Association www.ipa.world
Karnac Books Ltd. www.karnacbooks.com


Vlastní články a komentáře

Odysea současné psychoanalytické psychoterapie dětí. Psychoterapie, 14 (č. 3), 260-271. (2020)

Odkaz na článek s mým vyjádřením k tématu:

"Umělé oplodnění bez druhého rodiče: Co si o tom myslí lékař a psycholog?" (prosinec 2019)

Odkaz na článek "Rozpory ve výchově" (prosinec 2019)

Uspořádání společné psychoterapie dítěte a rodiče. Psychoterapie, 12 (č. 1), 35-46. (2018) 

Odkaz na článek "Temné dědictví" (říjen 2016)

Odkaz na rozhovor pro PSYCHOLOGIE.CZ: "Kam dosahuje vliv dětství?" (říjen 2015) 

Odkaz na článek "Sourozenecké vztahy: jak ovlivňují život dětí?" (říjen 2014)

Společná psychoterapie dítěte a rodiče. Psychoterapie, 8 (č. 1), 55-64. (2014) 

Odkaz na seriál o opatrovnických sporech "Když se rodiče hádají" (březen 2013)

Rozvodová válka. Psychologie dnes, 18 (č. 10), 56-59. (2012)  (plná verze )

Sexuální zneužívání dětí. Práce s traumatizovaným dítětem - sborník (s.38-42), Dům tří přání o.s. (2012)

Odkaz na seriál o odloučení "Dobrodružství separace" (2012, 2013)

Může být odehrání terapeutem užitečné? Revue psychoanalytická psychoterapie, XIII, 1, 42-49.(2011)  

Tři filmové příběhy (2011, nepublikováno) 

Vystoupení v pořadu BTV "Nahlas, o čem se šeptá". Téma: rozvod (12. 1. 2011).

Koncept závažného sexuálního zneužití. Sexuológia/Sexology, 2, 17-21. (2010) 

Následky závažného sexuálního zneužití v dětství.
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 44, 269-280. (2009)  

Táta s mámou v ringu. Psychologie dnes, 14 (č. 2), 22-25. (2008)  

Sexuální reviktimizace. Česká a slovenská psychiatrie, 103, 346-352. (2007)  

 

RECENZE NA KNIHY:

Georges Cognet: Dětská kresba jako diagnostický nástroj. Portál, Praha 2013.

In Psychologie dnes, 20 (č. 5), s. 62. (2014) 

Peter Pöthe: Emoční poruchy v dětství a dospívání – 2., doplněné a aktualizované vydání. Grada, Praha 2013.

In Psychologie dnes, 20 (č. 1), s. 62. (2014) 

Kate Cairns: Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem - Traumata v raném vztahu a psychická odolnost. Portál, Praha 2013.

In Psychologie dnes, 19 (č. 9), s. 63. (2013) 

Jocelyne Robert: Nenech si to líbit! - Ochrana dítěte před sexuálním zneužitím. Portál, Praha 2013.

In Psychologie dnes, 19 (č. 7/8), s. 63. (2013) 

Verena Kast: Úzkost a její smysl. Portál, Praha 2012.

In Psychologie dnes, 19 (č. 5), s. 62. (2013)

Yvonne Poncet - Bonnisol: Psychický nátlak v rodině. Portál, Praha 2012.

In Psychologie dnes, 19 (č. 3), s. 63. (2013) 

Peter Pöthe: Psychoterapie dítěte - Případ šestiletého chlapce. Grada, Praha 2011.

In Psychoterapie, 6 (č. 1), s. 64-65. (2012) 

Cathy Glass: Rozbitá – Příběh zneužívaného a odvrženého dítěte. Portál, Praha 2011.

In Psychologie dnes, 18 (č. 2), s. 63. (2012) 

Elisabeth Cleve: From Chaos to Coherence – Psychotherapy with a little boy with ADHDKarnac, London 2004.

In Revue psychoanalytické psychoterapie, XIII, 1, s. 64-65. (2011) 

Benoît Rancourt: Zbavit se minulosti (Jak léčit dávná emoční zranění). Portál, Praha 2008.

In Psychologie dnes, 14 (č. 7-8), s. 56. (2008)

Peter Pöthe: Emoční poruchy v dětství a dospívání – psychoanalytický přístupGrada, Praha 2008.

In Psychologie dnes, 14 (č. 2), s. 58. (2008) 

Mardi J. Horowitz: Liečba syndrómov podmienených stresom. Vydavateľstvo F, Trenčín 2004.

In Psychologie dnes, 13 (č. 5), s. 58. (2007) 

Helen Benedict: To není vaše vina! Jak se vyrovnat se sexuálním napadením. One woman press, Praha 2003.

In Psychologie dnes, 10 (č. 7-8), s. 38. (2004)

 


Napište mi