Výchovné a sociální poradenství

Zprostředkování zkušeností a znalostí je hlavní náplní každého poradenství. Psychologické poradenství v oblasti výchovy a péče o děti a dospívající je krátkodobou intervencí, zaměřující se na potřeby rodičů, pěstounů a dalších osob, které se potýkají s výchovnými potížemi u svých dětí. Zvláštní formou intervence je psychologické a výchovné poradenství pro jednotlivé pracovníky i celé pracovní týmy institucí pečující o nezletilé děti.

 

Vybraná literatura k tématu:

Cairns K. (2013). Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem. Praha: Portál.

Fraibergová S. H. (2002). Magické roky. Praha: Triton.

Glass C. (2011). Rozbitá. Praha: Portál.

Matějček Z. (2000). Po dobrém nebo po zlém? Praha: Portál. (5. vydání)

Robert J. (2013). Nenech si to líbit! (Ochrana dítěte před sexuálním zneužitím). Praha: Portál.