Supervize

Supervize je nástrojem celoživotního vzdělávání a emoční podpory využívaný zejména pracujícími ve zdravotnictví, školství a sociálních službách. Stále častěji se supervize využívá i v komerční sféře. Smyslem a cílem supervize je pomáhat rozvíjet profesní dovednosti supervidovaných, zlepšovat a posilovat vztahy v pracovním kolektivu a usnadňovat řešení problematických situací.

V svém přístupu k supervizi vycházím z pracovních zkušeností z prostředí státní neziskové organizace, v níž jsem mimo jiné několik let vedl pravidelné týmové a případové intervize, a z psychoanalyticky orientovaného psychoterapeutického vzdělání. Zaměřuji se na případovou supervizi jednotlivých pracovníků a pracovních kolektivů pečujících o dětské klienty a pacienty, o rodiny v náročných životních situacích (např. rodiny v rozvodovém řízení) a o traumatizované osoby. 

Od roku 2009 organizuji v Brně pravidelná setkání psychodynamické peer-group, které se zúčastňují kolegyně a kolegové psychoterapeuti s psychodynamicky zaměřenými psychoterapeutickými výcviky. Vedle toho poskytuji supervizní konzultace kolegům - psychologům a psychoterapeutům pracujícím s dětmi a dospívajícími ve státních i nestátních organizacích nebo soukromých praxích.

 

Vybraná literatura k tématu:

Hawkins P., Shohet R. (2004). Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál.

 

REFERENCE:

Asociace manželských a rodinných poradců (případové supervize psychologů a psychoterapeutů)

Bílý kruh bezpečí, o.s. pobočka Jihlava (supervize dobrovolníků - právních a psychologických poradců)

INEX-SDA Brno (supervize dobrovolníků programu „pět P“)

Město Židlochovice (Školní poradenské pracoviště: supervize školních psychologů)

Orgány sociálně-právní ochrany dítěte (supervize sociálních pracovníků):

Blansko, Brno - Bohunice, Brno - Bosonohy, Brno - Bystrc, Brno - Chrlice, Brno - Jundrov, Brno - Kohoutovice, Brno - Maloměřice a Obřany, Brno - Nový Lískovec, Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, Brno - Slatina, Brno - střed, Brno - Tuřany, Brno - Žabovřesky, Brno - Žebětín, Rosice, Tišnov, Židlochovice