Ceny služeb

Služby jsou poskytovány za přímou platbu, nehradí je zdravotní pojišťovny.

 

  • Individuální psychologická nebo psychoterapeutická konzultace: 1200 Kč
  • Společná psychoterapeutická konzultace rodiče a dítěte: 1200 Kč 
  • Poradenské konzultace: 1200 Kč
    Délka jedné konzultace je ve všech případech 50 minut. 
  • Vypracování zprávy, písemného vyjádření: 1200 Kč

  • Ceny přednášek, workshopů, supervize a konzultací pro instituce pečující o děti se určují individuálně s ohledem na požadavky zadavatele, počet zúčastněných osob, dojezdovou vzdálenost atd. 

Ceník je platný od 1. 1. 2022.

Životopis

Jsem psycholog a psychoterapeut pracující s dětskými i dospělými klienty. Mojí užší specializací je psychodynamická a psychoanalytická psychoterapie dětí a dospívajících. Od roku 2013 poskytuji své služby výlučně v soukromé psychologické a psychoterapeutické praxi v centru Brna.

Vystudoval jsem psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Doktorské studium klinické psychologie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze jsem zakončil obhajobou disertační práce o sexuálním zneužívání dětí.

Deset let jsem pracoval jako psycholog v Krizovém centru pro děti a dospívající, z toho čtyři roky jsem zde zastával také funkci vedoucího zařízení.

Publikuji v odborných časopisech, vystupuji na oborových konferencích a jako specialista na dětskou psychologii a psychoterapii také ve veřejných médiích. V letech 2008 až 2014 jsem přednášel na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity o práci psychologa v dětském krizovém centru.

V psychoterapii se soustavně vzdělávám od roku 2004. V roce 2012 jsem dokončil výcvik v individuální psychodynamické psychoterapii pro zdravotnictví (Brněnský institut psychoterapie) a v roce 2022 výcvik v psychoanalytické psychoterapii dětí a adolescentů (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii).